کانون اندیشه جوان

کرونا ، تشکل ها را بیمار کرد؟

کرونا بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و علم تاثیر گذاشت و بسیاری از مناسبات، ساختارها و رویکردها را دچار بحران و چالش کرد؛ دانشگاه، دانشجو و تشکل های دانشجویی از این قضیه مستثنی نبوده و تجربه های منحصر به فردی در این زمینه داشتند،. نمایندگان تشکل ها از مواجه دانشگاه با این بیماری، تجربیات موثر و چالش های خود در این مدت می گویند.

  • 188
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی