کانون اندیشه جوان

گام دوم به سمت عدالت اقتصادی

معیشت و جنگ اقتصادی از بزرگترین چالش های امروز کشور ماست، در این زمینه جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش های دانشجویی نقش کلیدی و فعالی را ایفا می کنند تا گام دوم مورد نیاز در راستای پیشرفت و عدالت اقتصادی به درستی برداشته شود؛ اما مختصات و الزامات این حرکت چگونه است؟ تشکل هایی دانشجویی در اینباره می گویند.

  • 274
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی