کانون اندیشه جوان

سمّ مهلک

 • 0
 • 5 اکتبر
 • 0

سمّ مهلک

قرآن کریم اصلی ترین مخالفان پیامبران را اشراف می داند . حجت الاسلام حاج ابوالقاسم آفت های اشرافیت در عصر عاشورا و عصر حا

 • 0
 • 5 اکتبر
 • 0

مبارزه با طاغوت

باید فاتحه اسلام را خواند اگر رهبرش یزید باشد… حجت الاسلام حاج ابوالقاسم تاثیر مبارزه با طاغوت را در نهضت عاشورا ب

 • 0
 • 5 اکتبر
 • 0

عبرت های عاشورا

چرا چندین سال بعد از رحلت پیامبر چنین جنایتی رخ می دهد؟ حجت الاسلام حاج ابوالقاسم از نقش خواص در نهضت عاشورا خواهد گفت&#

 • 0
 • 5 اکتبر
 • 0

جهاد اکبر

قیام امام حسین مصداق بارز تلفیق قیام با نفس و جهاد با دشمن بوده است. حجت الاسلام حاج ابوالقاسم از ویژگی های جهاد با نفس

 • 0
 • 30 سپتامبر
 • 0

مبارزه با جاهلیت

امروزه در زندگی غربی خواسته های نفسانی تبدیل به قانون می شود. حجت الاسلام حاج ابوالقاسم از تقابل حق و باطل در اعصار حال

 • 0
 • 30 سپتامبر
 • 0

تکلیف شناسان؛ فرزندان روزگار

گاهی اوقات دیر اقدام کردن منجر به تنها ماندن ولی خدا در صحنه خواهد شد. حجت الاسلام حاج ابوالقاسم از افرادی که در روز عاش

 • 0
 • 29 سپتامبر
 • 0

امید واقعی، امید خیالی

  آرزوهای دور و دراز عامل ناکام ماندن عمر بن سعد بود… حجت الاسلام حاج ابوالقاسم از امید اصحاب امام حسین در شب

 • 0
 • 29 سپتامبر
 • 0

هنر مردان خدا

امام حسین(ع) و یارانشان جلوه بارز شهادت طلبی بوده اند… حجت الاسلام حاج ابوالقاسم از جایگاه بالای شهادت در قیام عاش

 • 0
 • 29 سپتامبر
 • 0