کانون اندیشه جوان

اقتصاد

 • 0
 • 2 ژانویه
 • 0

گزارش تصویری از نشست پولی‌شدن دانشگاه‌ها

تصاویری از اولین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی

 • 0
 • 30 دسامبر
 • 0

نشست پولی‌شدن دانشگاه‌ها

به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

 • 0
 • 4 نوامبر
 • 0

نشست رانت و راه های مقابله با آن

فیلم کامل نشست را اینجا ببینید

 • 0
 • 17 اکتبر
 • 0

گزارش تصویری از نشست «رانت»

تصاویری از نشست رانت

 • 0
 • 16 اکتبر
 • 0

راهکارهای نجات از رانت

به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

 • 0
 • 14 اکتبر
 • 0

رانت و راهبردهای مقابله با آن

نشست «رانت» برگزار می‌شود

 • 0
 • 11 آگوست
 • 0

گزارش تصویری از نشست «اشرافی‌‌گری در ایران»

تصاویری از نشست اشرافی‌گری در ایران

 • 0
 • 11 آگوست
 • 0

الگوی توسعه وارداتی به اختلاف طبقاتی و اشرافی‌گری منجر می‌شود

گزارش نشست اشرافی‌گری در ایران را اینجا بخوانید

 • 0
 • 7 آگوست
 • 0

بیشتر درباره اشرافی‌گری در ایران بدانید

نشست «اشرافی‌گری در ایران» به همت کانون اندیشه جوان برگزار می شود.