کانون اندیشه جوان

جامعه و سیاست

 • 0
 • ۲۵ آذر
 • 0

زیست مومنانه در جهان امروز

فیلم کامل نشست زیست مومنانه در جهان امروز را اینجا ببینید

 • 0
 • ۲۴ آذر
 • 0

زیست مؤمنانه در دنیای امروز

نشست سوم همایش امام موسی صدر به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

 • 0
 • ۲۴ آذر
 • 0

گزارش تصویری از نشست سوم همایش امام موسی صدر «زیست مؤمنانه در دنیای امروز»

تصاویری از نشست سوم آنان که می‌اندیشد «امام موسی صدر»

 • 0
 • ۲۱ آذر
 • 0

نشست بررسی وضعیت عربستان سعودی در یک دهه آینده

نشست عربستان سعودی در یک دهه آینده برگزار شد.

 • 0
 • ۲۰ آذر
 • 0

گزارش تصویری از نشست «عربستان سعودی در یک دهه آینده»

تصاویری از نشست «عربستان سعودی در یک دهه آینده»

 • 0
 • ۱۹ آذر
 • 0

زیست مؤمنانه در جهان امروز از نگاه امام موسی صدر

نشست سوم از همایش "آنان که می‌اندیشند" برگزار می‌شود

 • 0
 • ۱۸ آذر
 • 0

عربستان سعودی در یک دهه آینده

نشست “ عربستان سعودی در یک دهه آینده“ به همت کانون اندیشه جوان برگزار میشود .

 • 0
 • ۳ آذر
 • 0

از ملی‌گرایی تا جهان‌وطنی

فیلم کامل نشست از ملی‌گرایی تا جهان‌وطنی را اینجا ببینید

 • 0
 • ۳۰ آبان
 • 0

گزارش تصویری از نشست دوم همایش امام موسی صدر «از ملی‌گرایی تا جهان‌وطنی»

تصاویری از نشست دوم آنان که می‌اندیشد «امام موسی صدر»