کانون اندیشه جوان

آیت الله سید محمد قائم مقامی

 • 0
 • ۸ آبان
 • 0

نصرت دین

چرا امام حسین (ع) یاری فرشتگان را نپذیرفتند.  آیت الله قائم مقامی از چگونگی نصرت دین می گوید.

 • 0
 • ۸ آبان
 • 0

حکمت نهضت حسینی

هدف نهضت حسینی رسیدن به مقصد دین و بعثت است آیت الله قائم مقامی پیرامون حکمت نهضت حسینی می گوید

 • 0
 • ۸ آبان
 • 0

جایگاه ولایت

نطفه فاجعه وقتی بسته شد که امامت و ولایت نقض گشت آیت الله قائم مقامی از جایگاه ولایت می گوید  

 • 0
 • ۸ آبان
 • 0

هدف جریان باطل

جریان باطل می خواست، حاکمیت از اسلامی ظاهری هم خالی شود آیت الله قائم مقامی اندیشه عاشورایی امام خمینی را تبیین می کند &

 • 5
 • ۳ مهر
 • 0

حسین شهادت می دهد

مرکز هنر و رسانه کانون اندیشه جوان بمناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام عزای حسینی (ع)، مجموعه ای ۶۰ قسمتی با عنوان“ ح