کانون اندیشه جوان

آینده رسانه ها فضای فناوری‌ های دیجیتال و قدرت هوشمند است

آینده رسانه ها، فضای فناوری‌ های دیجیتال و قدرت هوشمند است
  • 0
  • 25 دسامبر
  • 0

آینده رسانه ها، فضای فناوری‌ های دیجیتال و قدرت هوشمند است

باباپور بیان کرد: رویکرد سلبی، تک‌روی، سلیقه گرایی، اکنون زدگی و رقابت‌های نابجا در مواجهه با فضای رسانه محکوم به شکست ا