کانون اندیشه جوان

ابوالفضل اقبالی

نشست دوم: گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان
 • 0
 • 25 ژانویه
 • 0

نشست دوم: گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان

نشست مجازی عدالت و مسئله زنان با موضوع «گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان» با حضور ابوالفضل اقبالی و فاطمه داداشی در کان

نشست مجازی عدالت و مسئله زنان
 • 0
 • 24 ژانویه
 • 0

نشست مجازی عدالت و مسئله زنان

نشست مجازی عدالت و مسئله زنان با موضوعات «فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ها» و «گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان» با

نقدی بر زردنگاری های اینستاگرامی درباره زن
 • 0
 • 15 فوریه
 • 0

نقدی بر زردنگاری های اینستاگرامی درباره زن

فیلم کامل جلسه سوم گفتگوی زنده از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور دکتر ابوالفضل اقبالی

زنان در معرض زردنگاری اینستاگرامی
 • 0
 • 6 فوریه
 • 0

زنان در معرض زردنگاری اینستاگرامی

سومین نشست از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی»  با دکتر ابوالفضل اقبالی با موضوع «نقدی بر زردنگاری‌های اینستاگرامی درباره

نقدی بر زردنگاری های اینستاگرامی درباره زن
 • 0
 • 2 فوریه
 • 0

نشست سوم : نقدی بر زردنگاری های اینستاگرامی درباره زن

این نشست ساعت 21 تاریخ 1399/11/14 در در صفحه اینستاگرامی کانون پلاس به نشانی canoon_plus@ برگزار خواهد شد.

زن و جامعه اسلامی
 • 0
 • 30 ژانویه
 • 0

سلسله نشست‌های «زن و جامعه اسلامی»

این نشست‌ها به مدت چهار شب از یکشنبه 99/11/12 هر شب ساعت 9 شب در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_plus@