کانون اندیشه جوان

اتحاد فراجناحی

مطالبات زنان نیازمند اتحاد فراجناحی
  • 0
  • 7 فوریه
  • 0

مطالبات زنان نیازمند اتحاد فراجناحی

چهارمین نشست از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور دکتر مرضیه شعربافچی زاده با موضوع کارامدی ساز و کارهای حقوقی و ا