کانون اندیشه جوان

احیای رسانه ی ملی

احیای رسانه ی ملی
  • 0
  • 28 دسامبر
  • 0

احیای رسانه ی ملی

برنامه ها و راهکارهای تحول در سازمان صدا و سیما چیست؟ آیا با محافظه کاری و عدم شفاف سازی در سیستم مدیریتی، می توان در مس