کانون اندیشه جوان

ارتداد سلمان رشدی

بررسی حواشی پیرامون حکم ارتداد سلمان رشدی
  • 0
  • 21 فوریه
  • 0

بررسی حواشی پیرامون حکم ارتداد سلمان رشدی

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله جلسات «ماجرای شیطانی» با حضور دکتر روح الامین سعیدی