کانون اندیشه جوان

ارزیابی دانشجویی دوره طرح ولایت

ارزیابی دانشجویی دوره طرح ولایت
  • 0
  • 5 ژانویه
  • 0

ارزیابی دانشجویی دوره طرح ولایت

فیلم کامل هفتاد و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد جواد گودرزی (کارشناس طرح