کانون اندیشه جوان

اروپا

تفکیک قوا پایه‌ هایی در تحول اندیشه غرب مدرن دارد
  • 0
  • 30 اکتبر
  • 0

تفکیک قوا پایه‌ هایی در تحول اندیشه غرب مدرن دارد

نشست دوم مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا با موضوع «مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا» با حضور محمد جواهر

استقلال قوا در مقابل تفکیک قوا
  • 0
  • 30 اکتبر
  • 0

استقلال قوا در مقابل تفکیک قوا

دکتر فتاحی: نظام جمهوری اسلامی تفکیک فوا را نه به عنوان یک ارزش بلکه به عنوان یک روش برای بهتر حکومت کردن پذیرفته است.

نشست دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا
  • 0
  • 26 اکتبر
  • 0

نشست دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا

این نشست پنج‌شنبه 6 آبان ماه ساعت 21 با حضورمحمد جواهری طهرانی در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@  برگزار می گردد.