کانون اندیشه جوان

استقلال

  • 0
  • 19 فوریه
  • 0

استقلال و ارزش‌های جهانی

نخستین نشست همایش استقلال و ارزش‌های جهانی برگزار شد.