کانون اندیشه جوان

اسلام امریکایی

نقش دوره های معرفتی در رشد دانشجویان ؛ اسلام ناب
  • 0
  • 27 اکتبر
  • 0

نقش دوره های معرفتی در رشد دانشجویان ؛ اسلام ناب

فیلم کامل شصت و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد ناصر بخت (دبیر اسبق مجمع د

اسلام منهای تحجر و التقاط
  • 0
  • 26 اکتبر
  • 0

اسلام منهای تحجر و التقاط

دغدغه اسلام ناب و نیفتادن در ورطه اسلام امریکایی از مسائل دانشجویان در پیگیری مبانی معرفتی بوده است، طرح اسلام ناب سعی