کانون اندیشه جوان

اسلام انقلابی

بررسی نسبت اسلام انقلابی با اسلام ترکیه ای و رابطه آن با ایران
  • 0
  • 25 دسامبر
  • 0

نشست پنجم : بررسی نسبت اسلام انقلابی با اسلام ترکیه ای و رابطه آن با ایران

این نشست ساعت 21 تاریخ 99/10/05 به صورت لایو در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_org@  برگزار خواهد شد.

  • 0
  • 20 دسامبر
  • 0

سلسله نشست‌های «ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست»

این نشست‌ها به مدت پنج شب هر شب ساعت 9 شب در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_org@  برگزار خواهد شد.