کانون اندیشه جوان

اسماعیل شمس آبادای

به سوی خودسازی
  • 0
  • 19 اکتبر
  • 0

به سوی خودسازی

تقویت مبانی معرفتی، از پرتکرار ترین کلید واژه‌ های رهبری، در دیدار با دانشجویان و تشکلات دانشجویی بوده است. "طرح ولایت"