کانون اندیشه جوان

اقتصاد اسلامی

  • 0
  • ۲۹ آبان
  • 0

اقتصاد اسلامی از منظر امام موسی صدر

اقتصاد اسلامی و دیدگاه‌های امام موسی صدر، موضوعی است که عادل پیغامی به آن می‌پردازد.