کانون اندیشه جوان

اقدامات اسرائیل علیه منافع ملی ایران در یک سده گذشته

اقدامات اسرائیل علیه منافع ملی ایران در یک سده گذشته
  • 0
  • 10 می
  • 0

اقدامات اسرائیل علیه منافع ملی ایران در یک سده گذشته

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سرطان قرن» با حضور جناب آقای دکتر محمد تقی تقی‌ پور‌‌‌