کانون اندیشه جوان

الاهی خراسانی

سازگاری دو گانه حق حاکمیت امت و نقش فعال مرجعیت در اندیشه شهید صدر
  • 0
  • 23 آوریل
  • 0

سازگاری دو گانه حق حاکمیت امت و نقش فعال مرجعیت در اندیشه شهید صدر

نشست «بررسی نقش شهید صدر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی» 31 فروردین با حضور حجت‌الاسلام علی الهی خراسانی در کانال ای