کانون اندیشه جوان

الزامات تحقق دانشگاه عمومی و تحول در سازمان صدا و سیما

الزامات تحقق دانشگاه عمومی و تحول در سازمان صدا و سیما
  • 0
  • 22 دسامبر
  • 0

الزامات تحقق دانشگاه عمومی و تحول در سازمان صدا و سیما

فیلم کامل هفتادمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علیرضا زرین کلاه (دبیر انجمن علمی