کانون اندیشه جوان

الهیات

ثبت نام درسگفتار علم و الهیات
  • 0
  • 14 آگوست
  • 0

ثبت نام درسگفتار علم و الهیات

کانون اندیشه جوان به منظور تبیین دقیق و فراتر از کلیشه­ امروزی در مباحث نسبت میان علم و دین قصد دارد با برگزاری درسگفتار

ثبت نام حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی
  • 0
  • 12 جولای
  • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی

یکی از متون پراهمیت و معتبر برای تحقق این هدف کتاب «نظریه اجتماعی و الهیات؛ فراسوی عقل سکولار» نوشته جان میلبنک است؛ که