کانون اندیشه جوان

امام موسی صدر تجلی عینی اندیشه انقلابی امام (ره) بود

امام موسی صدر تجلی عینی اندیشه انقلابی امام (ره) بود
  • 0
  • 1 سپتامبر
  • 0

امام موسی صدر تجلی عینی اندیشه انقلابی امام (ره) بود

نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌های امام موسی صدر با حضور احمد رهدار در کانون اندیشه جوان بررسی شد.