کانون اندیشه جوان

امام موسی صدر

نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر
 • 0
 • 1 سپتامبر
 • 0

نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر

فیلم کامل گفتگوی زنده «نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر» با حضور جناب آقای احمد رهدار

امام موسی صدر تجلی عینی اندیشه انقلابی امام (ره) بود
 • 0
 • 1 سپتامبر
 • 0

امام موسی صدر تجلی عینی اندیشه انقلابی امام (ره) بود

نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌های امام موسی صدر با حضور احمد رهدار در کانون اندیشه جوان بررسی شد.

مجتهد میدان
 • 0
 • 31 آگوست
 • 0

مجتهد میدان

ساواک در گزارشی پیرامون جایگاه امام موسی صدر در لبنان چنین می‌نویسد: سید موسی صدر که روحانی است، موقعیت عجیبی در لبنان ب

گفتگوی زنده نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر
 • 0
 • 30 آگوست
 • 0

گفتگوی زنده نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر

امام موسی صدر از متفکرین بزرگ معاصر بوده که علاوه برحوزه اندیشه و فکر کنشگری و فعالیت‌های میدانی بسیار موثری در جهان اسل

 • 0
 • 19 آگوست
 • 0

“حسین شهادت می دهد” را دوباره ببینیم

بررسی گفتمان عاشورا از دیدگاه اندیشمندان معاصر

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

هر روز عاشوراست…

ما سه دسته دشمن با امام حسین داریم دکتر عادل پیغامی دسته بندی دشمنان را تشریح می کند…  

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

وارث انبیاء

امام موسی صدر تاریخ را خطی نمی بیند… دکتر عادل پیغامی از تکرار تاریخ می گوید…  

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

فلسفه اشک

فلسفه گریه بر امام حسین چیست؟ دکتر عادل پیغامی نظرات امام موسی صدر را در این باره خواهد گفت…

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

فداکاری عظیم

انحطاط در جامعه ی عصر عاشورا نیازمند یک فداکاری عظیمی بود… دکتر عادل پیغامی از فلسفه شیوه مبارزه امام حسن سخن خواه