کانون اندیشه جوان

امام موسی صدر

 • 0
 • 19 آگوست
 • 0

“حسین شهادت می دهد” را دوباره ببینیم

بررسی گفتمان عاشورا از دیدگاه اندیشمندان معاصر

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

هر روز عاشوراست…

ما سه دسته دشمن با امام حسین داریم دکتر عادل پیغامی دسته بندی دشمنان را تشریح می کند…  

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

وارث انبیاء

امام موسی صدر تاریخ را خطی نمی بیند… دکتر عادل پیغامی از تکرار تاریخ می گوید…  

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

فلسفه اشک

فلسفه گریه بر امام حسین چیست؟ دکتر عادل پیغامی نظرات امام موسی صدر را در این باره خواهد گفت…

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

فداکاری عظیم

انحطاط در جامعه ی عصر عاشورا نیازمند یک فداکاری عظیمی بود… دکتر عادل پیغامی از فلسفه شیوه مبارزه امام حسن سخن خواه

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

برای همیشه تاریخ

آیا نمی بینید از باطل پیروی می شود؟ دکتر عادل پیغامی از درس های عاشورا برای زندگی روزمره می گوید…   برای مشاه

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

باید مراقب بود

نباید انحرافات کوچک جامعه را نادیده گرفت. دکتر عادل پیغامی از حقیقت انحراف جامعه برایمان سخن می گوید…   برای

 • 0
 • 10 اکتبر
 • 0

احیای انسان

لحظه به لحظه عاشورا درس آموز است… دکتر عادل پیغامی ابعاد پنهان قیام عاشورا را تبیین می کند…   برای مشاه

 • 5
 • 25 سپتامبر
 • 0

حسین شهادت می دهد

مرکز هنر و رسانه کانون اندیشه جوان بمناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام عزای حسینی (ع)، مجموعه ای 60 قسمتی با عنوان" حسین شه