کانون اندیشه جوان

امان الله قرائی مقدم

  • 5
  • 13 دسامبر
  • 0

ازدواج سفید یا همباشی سیاه؟

دکتر قرائی مقدم، به «ازدواج سفید»، لقب «همباشی سیاه» را می‌دهد.