کانون اندیشه جوان

امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی

امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی
  • 0
  • 1 ژانویه
  • 0

امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی

فیلم کامل نشست مجازی امتداد فلسفه با موضوع «امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی» با حضور جناب آقای عطاءالله رفیعی آتانی