کانون اندیشه جوان

امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر
  • 0
  • 18 اکتبر
  • 0

امر به معروف و نهی از منکر

حجت الاسلام دکتر سعید مهدوی کنی از جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی می گوید.