کانون اندیشه جوان

امیر حسین اعزازی

دانشگاه در خدمت حل مسائل جامعه
  • 0
  • 30 ژوئن
  • 0

دانشگاه در خدمت حل مسائل جامعه

فیلم کامل چهل و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «دانشگاه در خدمت حل مسائل جامعه»این نش

دانشگاه و مسئله محوری
  • 0
  • 29 ژوئن
  • 0

دانشگاه و مسئله محوری

جامعه با مسائل و چالش های گوناگون در حوزه های سیاسی اقتصادی اجتماعی مواجه است، از نهادهای مختلفی برای حل این مسائل انتظا