کانون اندیشه جوان

امیر حسین فیضی

بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در دولت یازدهم و دوازدهم
  • 0
  • 28 جولای
  • 0

بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در دولت یازدهم و دوازدهم

فیلم کامل پنجاهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد علی شکرچی (مسئول سامانه کالک

تشکل های دانشجوی در دولت یازدهم و دوازدهم
  • 0
  • 27 جولای
  • 0

تشکل های دانشجوی در دولت یازدهم و دوازدهم

دولت یازدهم و دوازدهم در واپسین روزهای خود قرار دارد؛ تقریبا یک دهه ای که جامعه چالش های بسیاری را تجربه کرد اما شاید تش