کانون اندیشه جوان

امیر خوراکیان

نشست سوم : نسبت دولت و فضای مجازی
  • 0
  • 3 جولای
  • 0

نشست سوم : نسبت دولت و فضای مجازی

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه 15 تیرماه ساعت 21 با حضور جناب آقای امیر خوراکیان در نشستی مجازی تحت عنوان «نسبت دولت

گفتگو های زنده سیاست فرهنگ
  • 0
  • 3 جولای
  • 0

گفتگو های زنده سیاست فرهنگ

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون پنج موضوع « اقتصاد فرهنگ و سیاست‌گذاری در آن» ، « نسبت دولت با حوزه