کانون اندیشه جوان

امیر مهدی عبدی

جمهوریت و ساختار انتخاباتی ریاست جمهوری
  • 0
  • 9 ژوئن
  • 0

جمهوریت و ساختار انتخاباتی ریاست جمهوری

فیلم کامل چهل و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «جمهوریت و ساختار انتخاباتی ریاست جم

مسئله جمهور مردم
  • 0
  • 8 ژوئن
  • 0

مسئله جمهور مردم

جمهوری اسلامی ایران یک ترکیب کامل می باشد که مسئولان نظام همواره سعی در صیانت از آن داشته اند اما همیشه عده ای نسبت به ج