کانون اندیشه جوان

انتخاب صالح

اولویت با مشارکت بالا یا انتخاب دولت انقلابی
  • 0
  • 26 آوریل
  • 0

اولویت با مشارکت بالا یا انتخاب دولت انقلابی

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «انتخاب صالح» با حضور جناب آقای دکتر حسین محمدی سیرت و دکتر سیدجواد ح

صالح مقبول یا اصلح نامقبول
  • 0
  • 25 آوریل
  • 0

صالح مقبول یا اصلح نامقبول

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «انتخاب صالح» با حضور جناب حجت الاسلام مجتبی نام خواه و محسن مهدیان