کانون اندیشه جوان

انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه شهید بهشتی

  • 5
  • ۱۶ آذر
  • 0

بازشماری هفت عامل رکود فعالیت تشکل‌های دانشجویی در دهه نود

دوازدهمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل های دانشجویی با عنوان «بررسی وضعیت تشکلهای دانشجویی در دهه ۹۰» با حضور سهراب فرز