کانون اندیشه جوان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران

  • 0
  • 16 ژانویه
  • 0

فیلم کامل نشست «پولی شدن دانشگاه ها»

اولین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی