کانون اندیشه جوان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

  • 0
  • 2 مارس
  • 0

فیلم کامل نشست «عدالت‌طلبی و مطالبه‌گری»

پنجمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی