کانون اندیشه جوان

انجمن اسلامی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران

  • 0
  • ۲۷ مهر
  • 0

تأثیر انتخابات پیش روی آمریکا در مراودات ایران و آمریکا

فیلم کامل بیست و دومین نشست گفتگوی تشکل های دانشجویی با موضوع تأثیر انتخابات پیش روی آمریکا در مراودات ایران و آمریکا