کانون اندیشه جوان

انجمن اسلامی دانشگاه تهران

نگرش سیاسی در دانشگاه
 • 0
 • 16 دسامبر
 • 0

نگرش سیاسی در دانشگاه

فیلم کامل بیست و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی

دانشجویان خاموش !
 • 0
 • 15 دسامبر
 • 0

دانشجویان خاموش !

چرا تشکل ها که زمانی در حساس ترین برهه نقش ایفا می کردند، امروز خمود شده یا اینگونه بازنمایی می شوند؟

آموزش مجازی در ایام کرونا
 • 0
 • 17 آگوست
 • 0

عدالت در آموزش مجازی زیر سوال است !

مروری بر شانزدهمین نشست گفتگوهای تشکل های دانشجویی؛«آموزش مجازی در ایام کرونا»

آموزش مجازی در ایام کرونا
 • 0
 • 17 آگوست
 • 0

آموزش مجازی در ایام کرونا

فیلم کامل شانزدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی

 • 0
 • 10 فوریه
 • 0

نقش قوانین موجود کشور در تحقق آرمان عدالت‌

سیزدهمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی با عنوان «گام دوم؛ انقلاب عدالت»، برگزار شد.

 • 1
 • 30 ژانویه
 • 0

فیلم کامل نشست «اصولگرایی و اصلح‌طلبی»

سومین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی