کانون اندیشه جوان

انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

  • 0
  • ۱۳ بهمن
  • 0

وضعیت علمی اساتید دانشگاه

خلاصه‌ای از دومین نشست گفتگوی تشکل‌های دانشجویی