کانون اندیشه جوان

انجمن اسلامی مستقل

  • 0
  • ۱۶ مهر
  • 0

فیلم/ زنانه در تشکل ها بمانیم!

فیلم نشست نوزدهم گفتگوی تشکل های دانشجویی با موضوع "نقش و عملکرد بانوان در تشکل های دانشجویی"