کانون اندیشه جوان

انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی

  • 0
  • 1 جولای
  • 0

تغییرات قانون انتخابات مجلس

گزیده هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکل های دانشجویی