کانون اندیشه جوان

انقلاب مستضعفان

تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران
 • 0
 • 10 مارس
 • 0

تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های انقلاب مستضعفان با حضور محمدرضا فدایی

جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)
 • 0
 • 9 مارس
 • 0

جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله نشست های انقلاب مستضعفان با حضور دکتر علی جعفری هرستانی

گسترش چشمگیر سیاست‌های حمایت اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی
 • 0
 • 8 مارس
 • 0

گسترش چشمگیر سیاست‌های حمایت اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی

هدف انقلاب اسلامی از سیاست‌های حمایت اجتماعی ایجاد عدالت اجتماعی بود و به همین جهت شمول این سیاست‌ها افزایش پیدا کرد.

تاکید امام(ره) بر نقش محوری مستضعفین در شکل‌گیری و پیشبرد انقلاب اسلامی
 • 0
 • 7 مارس
 • 0

تاکید امام(ره) بر نقش محوری مستضعفین در شکل‌گیری و پیشبرد انقلاب اسلامی

نقش محوری مستضعفین در بیان امام را نباید با فهم مارکسیستی از جبهه بندی مستضعف - سرمایه داری اشتباه گرفت.

نشست دوم : تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران
 • 0
 • 1 مارس
 • 0

نشست دوم : تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران

کانون اندیشه جوان قصد دارد در نشستی با حضور جناب آقای محمدرضا فدایی پیرامون موضوع «تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران»  به گ

گفتگو های زنده انقلاب مستضعفان
 • 0
 • 1 مارس
 • 0

گفتگو های زنده انقلاب مستضعفان

نشست ‌های علمی «انقلاب مستضعفان» با دو موضوع «جایگاه مستعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره) » و «تاریخچه خد