کانون اندیشه جوان

اولویت با مشارکت بالا یا انتخاب دولت انقلابی

اولویت با مشارکت بالا یا انتخاب دولت انقلابی
  • 0
  • 26 آوریل
  • 0

اولویت با مشارکت بالا یا انتخاب دولت انقلابی

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «انتخاب صالح» با حضور جناب آقای دکتر حسین محمدی سیرت و دکتر سیدجواد ح