کانون اندیشه جوان

ایران

یگانگی «اسلام» و «ایران» در طرح سیاسی شاهنامه فردوسی
 • 0
 • 18 مارس
 • 0

یگانگی «اسلام» و «ایران» در طرح سیاسی شاهنامه فردوسی

به گزارش ایکنا، نشست «امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه» با سخنرانی علیرضا سمیعی، نویسنده و پژوهشگر

یک قرن ارتباط با آمریکا
 • 0
 • 16 مارس
 • 0

یک قرن ارتباط با آمریکا

رابطه ایران و آمریکا در یک قرن گذشته فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است ؛ درباره این ارتباط بیشتر بدانید.

بررسی نسبت اسلام انقلابی با اسلام ترکیه ای و رابطه آن با ایران
 • 0
 • 31 دسامبر
 • 0

بررسی نسبت اسلام انقلابی با اسلام ترکیه ای و رابطه آن با ایران

فیلم کامل جلسه پنجم گفتگوی زنده از سلسله نشست های “ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست” با حضو

جریان اسلامی ترکیه با متفکرین ایرانی!
 • 0
 • 31 دسامبر
 • 0

جریان اسلامی ترکیه با متفکرین ایرانی!

در پنجمين قسمت از سلسله جلسات كانون انديشه جوان با عنوان «ما و تركيه»، موضوع «جريان اسلامي در تركيه و رابطه آن با ايران»

بررسی تبادلات فرهنگی ایران و ترکیه
 • 0
 • 30 دسامبر
 • 0

بررسی تبادلات فرهنگی ایران و ترکیه

فیلم کامل جلسه چهارم گفتگوی زنده از سلسله نشست های ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست با حضور

ایران و ترکیه، نیازمند دیپلماسی فرهنگی
 • 0
 • 30 دسامبر
 • 0

ایران و ترکیه، نیازمند دیپلماسی فرهنگی

در چهارمين قسمت از سلسله جلسات كانون انديشه جوان با عنوان «ما و تركيه»، موضوع «بررسي تبادلات فرهنگي ايران و تركيه» مورد

ماجرای قره باغ و بررسی وضعیت ایران و ترکیه از نظر سیاسی و فرهنگی با آن
 • 0
 • 29 دسامبر
 • 0

ماجرای قره باغ و بررسی وضعیت ایران و ترکیه از نظر سیاسی و فرهنگی با آن

فیلم کامل جلسه سوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های “ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست” با حضور

بلاتکلیفی در ماجرای قره باغ
 • 0
 • 29 دسامبر
 • 0

بلاتکلیفی در ماجرای قره باغ

در سومين قسمت از سلسله جلسات كانون انديشه جوان با عنوان «ما و تركيه»، موضوع «ماجراي قره باغ و بررسي وضعيت ايران و تركيه

بررسی نسبت ترکیه با جریان مقاومت اسلامی
 • 0
 • 28 دسامبر
 • 0

بررسی نسبت ترکیه با جریان مقاومت اسلامی

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های "ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست" با حضور