کانون اندیشه جوان

ایمان ماندگار

  • 0
  • ۱۳ مهر
  • 0

ایمان ماندگار

حادثه کربلا، آیینه ایمان مستقر و ایمان مستودع بود دکتر محسن اسماعیلی از مراتب ایمان سخن خواهد گفت… برای مشاهده این