کانون اندیشه جوان

ایمان کرمی

  • 0
  • ۱۳ بهمن
  • 0

وضعیت علمی اساتید دانشگاه

خلاصه‌ای از دومین نشست گفتگوی تشکل‌های دانشجویی

  • 0
  • ۲ بهمن
  • 0

فیلم کامل نشست «وضعیت علمی اساتید در دانشگاه‌ها»

دومین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی