کانون اندیشه جوان

ایمان کرمی

  • 0
  • 2 فوریه
  • 0

وضعیت علمی اساتید دانشگاه

خلاصه‌ای از دومین نشست گفتگوی تشکل‌های دانشجویی

  • 0
  • 22 ژانویه
  • 0

فیلم کامل نشست «وضعیت علمی اساتید در دانشگاه‌ها»

دومین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی