کانون اندیشه جوان

بحران هویت و تجمل‌گرایی از آثار شوم و ادامه‌دار قانون کشف حجاب است

بحران هویت و تجمل‌گرایی از آثار شوم و ادامه‌دار قانون کشف حجاب است
  • 0
  • 15 ژانویه
  • 0

بحران هویت و تجمل‌گرایی از آثار شوم و ادامه‌دار قانون کشف حجاب است

بخشی نژاد با بیان اینکه تغییر لباس و پوشش در ایران یک پدیده خودجوش و داخلی نبوده است، اظهار داشت: این پدیده با محرک‌های