کانون اندیشه جوان

بررسی اخلاق تشکیلاتی در تشکل های دانشگاهی

بررسی اخلاق تشکیلاتی در تشکل های دانشگاهی
  • 0
  • 10 نوامبر
  • 0

بررسی اخلاق تشکیلاتی در تشکل های دانشگاهی

فیلم کامل شصت و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور امیر حسین لویمی و معین دسترنج