کانون اندیشه جوان

بررسی طرح صیانت از فضای مجازی

بررسی طرح صیانت از فضای مجازی
  • 0
  • 15 سپتامبر
  • 0

بررسی طرح صیانت از فضای مجازی

فیلم کامل پنجاه و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی. این نشست با حضور علی خسروی راد (پژوهشگر حوزه