کانون اندیشه جوان

بررسی نظریات درباره هویت ایرانی

بررسی نظریات درباره هویت ایرانی
  • 0
  • 6 نوامبر
  • 0

بررسی نظریات درباره هویت ایرانی

فیلم کامل نشست مجازی هویت ایرانی با موضوع «بررسی نظریات درباره هویت ایرانی» با حضور جناب آقای سیدجواد میری