کانون اندیشه جوان

بررسی نظریه تطورات گفتمان‌ های هویتی ایران

بررسی نظریه تطورات گفتمان‌ های هویتی ایران
  • 0
  • 7 نوامبر
  • 0

بررسی نظریه تطورات گفتمان‌ های هویتی ایران

فیلم کامل نشست مجازی هویت ایرانی با موضوع «بررسی نظریه تطورات گفتمان‌های هویتی ایران» با حضور جناب آقای محسن صبوریان